ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Step Travel Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108, a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a steptravel.hu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Adatvédelem

Az adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail, stb. címe alapján.

2.1Új munkaerő kiválasztása, toborzás

Az adatkezelés célja: Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, álláspályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, önéletrajzok kezelése

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Önéletrajzban és motivációs levélben a jelentkező által megadott adatok, Név,

telefonszám, email cím, fotó

 

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Sikertelen felvétel után 6 hónap

 

2.2Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése

Az adatkezelés célja: Munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztratív követelmények teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Munkaszerződés

A kezelt adatok köre: Munkaviszony létesítéséhez szükséges személyes adatok Név, állandó

lakcím, ideiglenes lakcím, születési hely, idő, anyja neve, személyi az. száma

adóazonosító jel, TAJ száma, bankszámlaszám,

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Munkaszerződés megszűnése után 1 hónap

 

2.3Munkaviszonnyal kapcsolatos számviteli követelmények teljesítése

Az adatkezelés célja: Munkabér és juttatások számítása és kifizetése, közterhek megfizetése, hatósági bejelentések, nyilvántartások

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Munkabér és juttatások elszámolásához szükséges személyes adatok Név, adóazonosító jel, TAJ száma, gyermek és nevelőtárs név, születési dátum, adóazonosító jel

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: A munkavállaló öregségi nyugdíj kezdete +5 év

 

2.4Az irodai elektronikus levelezésének menedzsmentje (email kezelés)

Az adatkezelés célja: A munkavállalók Iroda elektronikus postafiókjával, annak használatával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek

A kezelt adatok köre: Email cím. felhasználói tevékenység naplófájlja, felhasználó elektronikus levelei és csatolmányai

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony fennállása során

 

2.5Informatikai rendszerekhez való hozzáférés menedzsmentje

Az adatkezelés célja: Az iroda informatikai rendszereihez való hozzáféréssel, illetve azok használatával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, felhasználó név, Az iroda által biztosított informatikai eszközökben kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony fennállása során

 

2.6Informatikai üzletmenet-folytonosság biztosítása

Az adatkezelés célja: IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások, szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, felhasználó név, Az iroda által biztosított informatikai eszközökben kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony fennállása során

 

2.7Kapcsolattartás jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel

Az adatkezelés célja: Az iroda külső kommunikációja során a munkavállalók személyes adatainak kezelése annak érdekében, hogy a jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel, vásárlókkal való kommunikációját megkönnyítse és megszemélyesítse.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig vagy a kapcsolat megszűnéséig

 

2.8Irodában történő értékesítési tevékenység jogi személyiségű ügyfél részére

Az adatkezelés célja: Jogi személyiségű vásárlók számára történő értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig vagy a kapcsolat megszűnéséig

 

2.9Ajánlatadás jogi személy részére (email, telefon, személyesen, webes ajánlatkérő űrlap)

Az adatkezelés célja: Jogi személyiségű vásárlók számára ajánlatadás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig

 

2.10Irodában történő értékesítési tevékenység természetes személy részére szerződés/számlaadási kötelezettséggel

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő utazás értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően+ utazási szerződés elkészítése

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám,

születési dátum, úti okmány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

 

2.11Ajánlatadás természetes személy részére (email, telefon, személyesen, webes ajánlatkérő űrlap)

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Ajánlatkéréstől számított 1 év

 

2.12Bankszámla kivonat

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

 

2.13Fizetés igazolás

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ bekérés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Fizetés rögzítéséig

 

2.14Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Utazással kapcsolatos ügyfélpanaszok kezeléséhez szükséges adatok

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 5 év

 

2.15Ajánlott levél feladás

Az adatkezelés célja: Jegyértékesítés során a jegy ajánlott levélként történő feladása, ajánlott szelvény kitöltése, kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, szállítási cím

Az adatok továbbításának címzettje: Az Iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Feladást követő 1 év

 

2.16Szervező partneriroda útjának értékesítése

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő más iroda által szervezett utazás értékesítés, + utazási szerződés elkészítése

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám,

születési dátum, úti okmány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa,

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezéséig

 

2.17Vízum ügyintézés

Az adatkezelés célja: Vízumköteles országba történő utazás esetén a vízumügyintézéshez szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása a célpont ország hatóságának

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Vízumügyintézéshez szükséges adatok, célországtól függően változhat

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezéséig

 

2.18Biztosítási ügyintézés

Az adatkezelés célja: Biztosításkötés esetén a biztosításhoz szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása a biztosítótársaság rendszerébe

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Biztosításkötéshez szükséges adatok, biztosítótól és kötvénytől függően változhat

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezéséig

 

2.19Repülőjegy foglalás

Az adatkezelés célja: Repülőjegy foglalásához a jegykiállító iroda megbízásából a szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Név, születési hely, idő, úti okmány adatok

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezéséig

 

2.20Panaszkezelés szervező partner utazása esetén

Az adatkezelés célja: Utazással kapcsolatos ügyfélpanaszok kezeléséhez szükséges adatok

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Nem kerül tárolásra

 

2.21Hírlevél küldés feliratkozóknak

Az adatkezelés célja: Szolgáltatások, termékek hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig

 

2.22Oldal látogatás

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének naplózása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködő adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 1 éven belül

 

2.23Oldal látogatás statisztika

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak és tevékenységének a Google Analytics által történő naplózása

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködő adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 50 hónap

 

2.24Cookie-k kezelése

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak gépére kódrészletek elhelyezése a következő látogatás megkönnyítése érdekében

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Kódrészletek a látogatással kapcsolatban

Az adatok továbbításának címzettje:

Az adatkezelés időtartama: A látogató tudja törölni a saját gépéről

 

2.25Videofelvétel az utas fogadó és az irodai részről

Az adatkezelés célja: Az irodában dolgozó és látogató magánszemélyek tevékenységének rögzítése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Képmás

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködő adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Rögzítés után 1 hónap

 

 

3 Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

3.1Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

3.2Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

3.3Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

3.4Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.5Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3.6Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.7Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.8Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.9Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.10Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

4 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Step Travel Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.

Cégjegyzékszám: 13-09-122709

Adószám: 14452242-2-13

Belső adatvédelmi felelős neve:Papné Herczenik Zsuzsanna

Elérhetőségei: 06 24/531-500, info@steptravel.hu

Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Név: TRAVELMAX Magyarország Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 85.

E-mail cím: travelmax@travelmax.hu

Weboldal: travelmax.hu

5 Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2019. november 20.